dot
Line ID
dot


 

Modular Conveyor Belt  (จำหน่ายสายพาน-ผลิต-งานโครงสร้าง) - เป็นสายพานที่มีความคงทนแข็งแรง มีการซ่อมบำรุงน้อย วิ่งได้หลายแนวในเส้นเดียว และยังมีรูปแบบให้เลือกได้หลากหลายกว่าสายพานทั่วไป

 

 #สายพาน modular belt ที่ลูกค้านิยม (popular) article

 

#อุตสาหกรรมที่ใช้ modular belt

 อุตสาหกรรมที่ใช้ modular belt 

#application modular conveyor belt
Modular Belt Series 100A
Modular Belt Series 100B
[Go to top]