dot
Line ID
dot


ถาม ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสายพาน ตอนที่ 1

 การทำงานในระบบสายพานลำเลียง มักมีคำถามมากมายขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ในวันนี้ ดิฉันจึงได้รวมรวบคำถามที่มาพร้อมคำตอบให้ไขข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ

 1. ทำไมจึงต้องทำมุมเฉียงในการต่อหัวสายพานตอบ มุมเฉียง(45°) ช่วยให้รอยต่อสายพานเข้าโค้งของ Pulley ไม่พร้อมกัน จะเป็นการลดความเสี่ยงการขาดของสายพานให้น้อยลง เนื่องจาก Stress ที่เกิดขึ้นในรอยต่อไม่พร้อมกัน ทำให้รอยต่อมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดึง และยังมีส่วนช่วยในการลดแรงกระแทกในขณะที่เข้าโค้งสัมผัสกับพูลเล่ย์

2. ทำไมจึงต้องต่อสายพานแบบร้อน
ตอบ เพราะว่าการต่อสายพานแบบร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
- บริเวณรอยต่อมีสภาพเรียบสม่ำเสมอ
- รอยต่อสายพานมีความแข็งแรงมากกว่าแบบอื่น
- มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบอื่น
- วัสดุที่นำมาเป็นตัวประสานสามารถหลอมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี
- ไม่เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อทำให้ไม่มีผลต่อการขนถ่ายวัสดุขนาดเล็กๆ
 
3. การต่อหัวสายพานมีกี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ มีอยู่ 3 วิธีหลักๆ
1. การต่อหัวสายพานแบบร้อน (Hot Vulcanization)
2. การต่อหัวสายพานแบบเย็น (Cold Vulcanization)
3. การต่อหัวสายพานแบบทางกล (Mechanical Fastener)
 
4. สาเหตุที่ทำให้สายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment)
ตอบ  1. โครงสร้างไม่ได้แนว หรือ โครงสร้างทรุดตัว
2. ลูกกลิ้งหรือพูลเลย์ ติดตั้งไม่ได้แนว
3. เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ตกลงตรงกึ่งกลางของสายพาน วัตถุดิบเอียงตกไปด้านใดด้านหนึ่ง 
4. บริเวณรอยต่อของสายพานไม่ตรงกับแนวสายพาน
5. เกิดจากความตึงของสายพาน
6. เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาที่ดี
7. เกิดจากวัสดุที่ขนถ่ายติดตามอุปกรณ์ เช่น พูลเลย์ ลูกกลิ้ง 
 
5. คำว่า “EP” ของสายพานคืออะไร
ตอบ “EP” คือ ชนิดของชั้นผ้าใบรับแรงประกอบด้วย Polyester และ Nylon
 
6. คำว่า “EP 400/3” คืออะไร
ตอบ  “EP 400/3” คือ ค่าแรงดึงที่สายพานสามารถรับได้ ในที่นี้คือ 400 kN/m โดยมี EP ทั้งหมด 3 ชั้น ดังนั้น EP แต่ละชั้นจะช่วยกันรับแรงไปชั้นละ 125 kN/m
 
7. โครงสร้างของสายพานลำเลียงมีอะไรบ้าง
ตอบ โครงสร้างของสายพานลำเลียงแบบผ้าใบ
- ยางผิวบน (top cover) มีหน้าที่รองรับวัสดุ ขนถ่าย และป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรง
- ชั้นผ้าใบรับแรง (carcass) มีหน้าที่เป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น
- ชั้นยางประสานผ้าใบ (skim rubber) มีหน้าที่ประสานชั้นผ้าใบแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน
- ยางผิวล่าง (bottom cover) มีหน้าที่ป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรงจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูลเลย์
                      โครงสร้างของสายพานลำเลียงแบบเส้นลวด
- ยางผิวบน (top cover rubber) มีหน้าที่รองรับวัสดุ ขนถ่าย และป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรง
- ชั้นยางประสาน (cure rubber) มีหน้าที่ประสานชั้นยางผิวบนกับชั้นเส้นลวดรับแรง
- ชั้นลวดรับแรง (steel cord) มีหน้าที่แกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น
- ยางผิวล่าง (bottom cover rubber) มีหน้าที่ป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรงจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูลเลย์
 
8. สาเหตุที่ทำให้สายพานเกิดการยืดตัวมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำสายพาน
2.ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่มากระทำสายพานต่อ
 
9. วิธีเลือกชั้นผ้าใบของสายพานลำเลียง
ตอบ 1. ความทนแรงดึง ต้องอยู่ในระดับที่จะทนต่อแรงดึง สูงสุดในขณะใช้งานได้
2. การรับน้ำหนัก มีความแข็งแกร่งตามแนวตัดขวาง เพื่อค้ำจุนสายพานเมือ่บรรทุกอย่างเต็มที่
3. ความทนต่อแรงกระแทก มีความสามารถที่จะรับแรงกระแทก ในขณะที่วัสดุที่บรรทุกหล่นลงบน สายพาน ณ จุดบรรทุก
4. ความยืดหยุ่นตามแนวขวาง มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสัมผัสกับแอ่ง (Trough) ในขณะที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุก
5. ความยืดหยุ่นตามแนวยาวมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ไปรอบพูเล่ย์ทุกตัวในระบบ โดยไม่ทำให้อายุการใช้งานลดลง
 
10. การเลือกใช้ความหนาของสายพานสำหรับขนถ่ายวัสดุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่าย เช่น ขนาด ความคม อุณหภูมิ ความชื้นของวัสดุ
 
11. สายพานผ้าใบกับสายพานแบบมีเส้นลวด สายพานชนิดใดมีความยืดหยุ่นได้น้อย
ตอบ สายพานแบบมีเส้นลวด เพราะโครงสร้างของสายพานแบบมีเส้นลวดมีความสามารถรับแรงดึงได้มากกว่า และอัตราการยืดตัวต่ำกว่าสายพานแบบผ้าใบ
 
12. การต่อหัวสายพานแบบร้อนกับการต่อหัวสายพานแบบเย็นต่างกันอย่างไร
ตอบ การต่อหัวสายพานแบบร้อน จะใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อให้อุณหภูมิและความดันในการต่อสายพาน ส่วนการต่อหัวสายพานแบบเย็น จะใช้กาวเป็นองค์ประกอบหลักในการต่อสายพาน
 
13. ทำไมต้องติดตั้ง Belt Cleaner
ตอบ เพื่อช่วยในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงจากการที่มีวัสดุติดอยู่บนสายพาน และช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุเข้าไปติดค้างในอุปกรณ์ของระบบสายพานลำเลียง และลดการเกิดกองวัสดุสะสมใต้สายพาน 
(Carry Back)
 
14. Self Training มีหน้าที่อย่างไร
ตอบ ช่วยปรับแนววิ่งของสายพานให้วิ่งตรงตาม center ของสายพาน
 

 
Special Conveyor

Mobile Hi-Conveyor
7)เรื่องข้างบนของคนข้างล่าง