dot
Line ID
dot


ถาม ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสายพาน ตอนที่ 1

 การทำงานในระบบสายพานลำเลียง มักมีคำถามมากมายขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น ในวันนี้ ดิฉันจึงได้รวมรวบคำถามที่มาพร้อมคำตอบให้ไขข้อสงสัยให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ

    1.ทำไมจึงต้องทำมุมเฉียงในการต่อหัวสายพานตอบ มุมเฉียง(45°) ช่วยให้รอยต่อสายพานเข้าโค้งของ Pulley ไม่พร้อมกัน จะเป็นการลดความเสี่ยงการขาดของสายพานให้น้อยลง เนื่องจาก Stress ที่เกิดขึ้นในรอยต่อไม่พร้อมกัน ทำให้รอยต่อมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดึง และยังมีส่วนช่วยในการลดแรงกระแทกในขณะที่เข้าโค้งสัมผัสกับพูลเล่ย์

 

 

    2.ทำไมจึงต้องต่อสายพานแบบร้อน
ตอบ เพราะว่าการต่อสายพานแบบร้อนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
        - บริเวณรอยต่อมีสภาพเรียบสม่ำเสมอ
            - รอยต่อสายพานมีความแข็งแรงมากกว่าแบบอื่น
            - มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบอื่น
            - วัสดุที่นำมาเป็นตัวประสานสามารถหลอมตัวเป็นเนื้อเดียวกันได้ดี
        - ไม่เกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อทำให้ไม่มีผลต่อการขนถ่ายวัสดุขนาดเล็กๆ
 
 
 
 
    3.การต่อหัวสายพานมีกี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ    มีอยู่ 3 วิธีหลักๆ
                 1.การต่อหัวสายพานแบบร้อน (Hot Vulcanization)
                 2.การต่อหัวสายพานแบบเย็น (Cold Vulcanization)
           3.การต่อหัวสายพานแบบทางกล (Mechanical Fastener)
 
 
 
 
 
     4.สาเหตุที่ทำให้สายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment)
ตอบ  1.โครงสร้างไม่ได้แนว หรือ โครงสร้างทรุดตัว
              2.ลูกกลิ้งหรือพูลเลย์ ติดตั้งไม่ได้แนว
              3.เกิดจากการป้อนวัตถุดิบไม่ตกลงตรงกึ่งกลางของสายพาน วัตถุดิบเอียงตกไปด้านใดด้านหนึ่ง 
             4.บริเวณรอยต่อของสายพานไม่ตรงกับแนวสายพาน
             5.เกิดจากความตึงของสายพาน
             6.เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาที่ดี
        7.เกิดจากวัสดุที่ขนถ่ายติดตามอุปกรณ์ เช่น พูลเลย์ ลูกกลิ้ง 
 
 
 
 
 
     5.คำว่า “EP” ของสายพานคืออะไร
ตอบ   “EP” คือ ชนิดของชั้นผ้าใบรับแรงประกอบด้วย Polyester และ Nylon
 
 
 
 
 
      6.คำว่า “EP 400/3” คืออะไร
ตอบ   “EP 400/3” คือ ค่าแรงดึงที่สายพานสามารถรับได้ ในที่นี้คือ 400 kN/m โดยมี EP ทั้งหมด 3 ชั้น ดังนั้น EP แต่ละชั้นจะช่วยกันรับแรงไปชั้นละ 125 kN/m
 
 
 
 
 
       7.โครงสร้างของสายพานลำเลียงมีอะไรบ้าง
ตอบ   โครงสร้างของสายพานลำเลียงแบบผ้าใบ
            - ยางผิวบน (top cover) มีหน้าที่รองรับวัสดุ ขนถ่าย และป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรง
           - ชั้นผ้าใบรับแรง (carcass) มีหน้าที่เป็นแกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น
           - ชั้นยางประสานผ้าใบ (skim rubber) มีหน้าที่ประสานชั้นผ้าใบแต่ละชั้นเข้าด้วยกัน
       - ยางผิวล่าง (bottom cover) มีหน้าที่ป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรงจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูลเลย์
  โครงสร้างของสายพานลำเลียงแบบเส้นลวด
           - ยางผิวบน (top cover rubber) มีหน้าที่รองรับวัสดุ ขนถ่าย และป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรง
           - ชั้นยางประสาน (cure rubber) มีหน้าที่ประสานชั้นยางผิวบนกับชั้นเส้นลวดรับแรง
           - ชั้นลวดรับแรง (steel cord) มีหน้าที่แกนรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น
       - ยางผิวล่าง (bottom cover rubber) มีหน้าที่ป้องกันความเสียหายของชั้นผ้าใบรับแรงจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูลเลย์
 
 
 
       

      8.สาเหตุที่ทำให้สายพานเกิดการยืดตัวมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ทำสายพาน
             2.ขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่มากระทำสายพานต่อ
 
 

 

 
      9.วิธีเลือกชั้นผ้าใบของสายพานลำเลียง
ตอบ 1.ความทนแรงดึง ต้องอยู่ในระดับที่จะทนต่อแรงดึง สูงสุดในขณะใช้งานได้
             2.การรับน้ำหนัก มีความแข็งแกร่งตามแนวตัดขวาง เพื่อค้ำจุนสายพานเมือ่บรรทุกอย่าง  เต็มที่
             3.ความทนต่อแรงกระแทก มีความสามารถที่จะรับแรงกระแทก ในขณะที่วัสดุที่บรรทุกหล่นลงบน สายพาน ณ จุดบรรทุก
            4.ความยืดหยุ่นตามแนวขวาง มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสัมผัสกับแอ่ง (Trough) ในขณะที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุก
        5.ความยืดหยุ่นตามแนวยาวมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ไปรอบพูเล่ย์ทุกตัวในระบบ โดยไม่ทำให้อายุการใช้งานลดลง
 
 
 
 
      10.การเลือกใช้ความหนาของสายพานสำหรับขนถ่ายวัสดุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
ตอบ ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ขนถ่าย เช่น ขนาด ความคม อุณหภูมิ ความชื้นของวัสดุ
 
 
 
       11.สายพานผ้าใบกับสายพานแบบมีเส้นลวด สายพานชนิดใดมีความยืดหยุ่นได้น้อย
ตอบ สายพานแบบมีเส้นลวด เพราะโครงสร้างของสายพานแบบมีเส้นลวดมีความสามารถรับแรงดึงได้มากกว่า และอัตราการยืดตัวต่ำกว่าสายพานแบบผ้าใบ
 
 
 
 
        12.การต่อหัวสายพานแบบร้อนกับการต่อหัวสายพานแบบเย็นต่างกันอย่างไร
ตอบ การต่อหัวสายพานแบบร้อน จะใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อให้อุณหภูมิและความดันในการต่อสายพาน ส่วนการต่อหัวสายพานแบบเย็น จะใช้กาวเป็นองค์ประกอบหลักในการต่อสายพาน
 
 
 
        13.ทำไมต้องติดตั้ง Belt Cleaner
ตอบ เพื่อช่วยในการทำความสะอาดสายพานลำเลียงจากการที่มีวัสดุติดอยู่บนสายพาน และช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุเข้าไปติดค้างในอุปกรณ์ของระบบสายพานลำเลียง และลดการเกิดกองวัสดุสะสมใต้สายพาน  (Carry Back)
 
 

 

 

 

 

        14.Self Training มีหน้าที่อย่างไร
ตอบ ช่วยปรับแนววิ่งของสายพานให้วิ่งตรงตาม center ของสายพาน
 

 
Special Conveyor

Mobile Hi-Conveyor
2)เรื่องข้างบนของคนข้างล่าง