ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


14.ทดสอบการเพิ่มอัตราขนถ่ายวัสดุของสายพาน Side Wall Belt Conveyor

 ทดสอบการเพิ่มอัตราขนถ่ายวัสดุของสายพาน Side Wall Belt Conveyor

 

ทดสอบการเพิ่มอัตราขนถ่ายวัสดุของสายพาน Side Wall Belt Conveyor

 

  สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราชาว Conveyorguide มีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟัง หลังจากที่ทีมงาน Conveyorguide ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ลงพื้นที่
  ตรวจสอบสายพานลำเลียงขยะ เมื่อได้รับมอบหมายทีมงานก็มุ่งตรงไปยังโรงงานแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่น พอถึงโรงงานเราก็ได้พบการสายพาน
  ที่ใช้ลำเลียงขยะของโรงงานเพื่อนำไปสร้างแหล่งเชื่อเพลิงพลังงาน โดยอัตราขนถ่ายเดิมCAPACITY 15 TPH @2M/S และโรงงานแห่งนี้ต้อง
  การเพิ่มอัตราขนถ่ายเป็น 20 TPH และลดความเร็วของสายพานลงหากเป็นไปได้ เพื่อยืดอายุของอุปกรณ์ในระบบลำเลียง

 

โดยอัตราขนถ่ายเดิมCAPACITY 15 TPH @2M/S และโรงงานแห่งนี้ต้อง   การเพิ่มอัตราขนถ่ายเป็น 20 TPH

 

   เมื่อทีมงาน Conveyorguide รับทราบถึงความต้องการของโรงงานแห่งนี้ ทีมงานก็ได้เริ่มลงมือลุยงานกันเลยครับ อย่างไม่รีรอ โดยเริ่มจาก
   การปรับระยะห่างของบั้งสายพานจากเดิมระยะห่างอยู่ที่ 400 มม. ปรับลดลงเหลือ 200 มม.

 

ลดระยะห่างบของบั้ง

 

   วัสดุที่ใช้ลำเลียงคือขยะพลาสติกสับเป็นชิ้นขนาด 1-2 นิ้ว เพื่อให้เห็นผลได้ชัดเจน ทีมงานได้ทำการติดตั้งบั้งเพิ่มเข้าไปให้ห่างกันแค่
   200 มม. ตลอดความยาว 15 เมตร

 

 

ลำเลียงขยะพลาสติ๊กบนสายพาน

 

   หลังจากทำการวิเคราะห์และติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ทีมงาน Conveyorguide ก็ให้โรงงานเดินเครื่องลำเลียงขยะอีกครั้งเพื่อดูความแตกต่าง

 

ติดบั้งเข้ากับสายพานเหลือ 200มม. 

 

   ทีมงาน Conveyorguide ได้ทำการทดสอบเพื่อให้เห็นความแตกต่างของอัตราการขนถ่าย หลังจากที่ทีมงานได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เข้าไป

 

   เริ่มทดสอบ

            เดินเครื่องลำเลียงขยะและเมื่อวิ่งมาถึงจุดที่ทีมงานได้ทำการเพิ่มบั้ง ทีมงานจะให้เครื่องหยุดทำงาน

 

ภาพการติดบั้งเพือทดสอบอัตราการขนถ่ายขยะ

 

   จากนั้นทำการชั่งน้ำหนักเพื่อเช็คว่าสายพาน 1 เมตร น้ำหนักทั้ง 2 Case แตกต่างกันเท่าไหร่

 

เดินเครื่องลำเลียงขยะและเมื่อวิ่งมาถึงจุดที่ทีมงานได้ทำการเพิ่มบั้ง ทีมงานจะให้เครื่องหยุดทำงาน

 

   โดยที่ความเร็วของรอบสายพานอยู่ที่ 125-127 เมตร/นาที 

 

ทำการชั่งน้ำหนักเพื่อเช็คว่าสายพาน 1 เมตร น้ำหนักทั้ง 2 Case หาความแตกต่างกัน

 

 โดยที่ความเร็วของรอบสายพานอยู่ที่ 125-127 เมตร/นาที 

 

เช็คความเร็วของสายพาน

 

 ผลหลังจากที่ทีมงาน Conveyorguide ได้ทำการทดสอบอัตราการขนถ่ายมีผลดังนี้ครับ

 

 ภาพเปรียบเทียบอัตราการขนถ่ายเมื่อไม่ได้ติดบั้ง

ภาพถ่ายจาการติดตั้งบั้งเพิ่ม

ภาพมุมสูงเมื่อทำการติดตั้งบั้งแล้วเพิ่มปริมาณขนถ่ายขยะเพิ่มขึ้น

 

   ผลสรุป

            หลังจากติดตั้งบั้งห่าง 200 มม. สามารถช่วยประสิทธิภาพในการขนถ่ายได้ถึง 70% แต่ในทางทฤฎีต้องเพิ่มขึ้น 100 % แต่เนื่อง
   จากวัสดุไม่สามารถจ่ายสู่สายพานได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ

 

หลังจากติดตั้งบั้งห่าง 200 มม. สามารถช่วยประสิทธิภาพในการขนถ่ายได้ถึง 70% แต่ในทางทฤฎีต้องเพิ่มขึ้น 100 % แต่เนื่อง    จากวัสดุไม่สามารถจ่ายสู่สายพานได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ

 

   สุดท้ายนี้ทีมงาน Conveyorguide ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทดสอบครั้งนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

 

                                                  หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามสามารติดต่อทีมงานได้เลยนะครับ