ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


EP5.สายพานท็อปเชน Top Chain Conveyor Belt และ components

เรามาดูกันว่า Top Chain หรือสายพานลำเลียงแบบโซ่ มีลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไร และ Component ของ Top Chain นั้นมีอะไรบ้างลักษณะเด่นของ Top Chainนั้นเป็นสายพานลำเลียงผิวจะเลื่อน มัน ทำให้Top Chainเป็นที่นิยมกับการลำเลียง ขวด แก้ว แพ็คเก็จที่ต้องการปริมาณในการลำเลียงมากๆ และ