ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


EP6.Telescopic Belt Conveyor for Container สายพานยืดหด ลำเลียงสินค้า เข้า-ออก ตู้คอนเทนเนอร์

วันนี้เราจะพาทุกท่านมาดู สายพานยืดหด เทเลสโคปิค(Telescopic) เป็นคอนเวเยอร์สำหรับลำเลียงขนถ่ายสินค้าจากจุดส่งให้ไหลตามสายพานไปยังข้างในตู้คอนเทนเนอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ลักษณะของสายพานยืดหด เทเลสโคปิคคือจะเป็นเครื่องคอนเวเยอร์ แล้วยืดยาวออกและสามารถหดเข้าที่ได้