ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


เกี่ยวกับเรา

 

                                          
 
 
 

เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับระบบลำเลียงในปัจจุบันที่เป็นภาษาไทยมีน้อยมากดังนั้น Website : www.conveyorguide.co.th จึงถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ (Knowledge Base) เป็นภาษาไทย เกี่ยวกับระบบลำเลียง(Conveyor System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง(Related Components) หรือผลิตภัณต์(Products) อื่นๆที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ดียังมีเหตุ ข้อจำกัด และอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้การหาข้อมูลและรวบรวมความรู้เป็นไปด้วย ความยากลำบากพอสมควรเพราะข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆที่มีประโยชน์กับลูกค้า มักจะถูกตั้งใจละเลยหรืออ้างว่าเป็นความลับด้านการค้า ไม่สามารถบอกได้ ดังนั้จึงไม่เป็นที่เปิดเผยใน Website ปรกติทั่วๆไป เนื่องจาก Website ส่วนมากจะให้ความสำคัญในด้านการค้า (Commercial Website) ประเภทลงรูปและราคาไม่ต้องมีคำอธิบายรายละเอียดของสินค้า หรือ Specification ให้ความรู้แก่ผู้อ่านหรือลูกค้าอย่างเพียงพอ ให้ลูกค้าดูเพียงรูป นึกคิดจินตนาการเอาเองแล้วก็ตัดสินใจบนข้อมูลอันน้อยนิดโอกาสผิดพลาด หรือได้สินค้าที่ไม่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปจึงมีความเป็นไปได้สูง แต่สำหรับ www.conveyorguide.co.th แล้วเรามีแนวคิดแบบ ตรงกันข้าม เรียกว่าสวนกระแสก็ได้โดยเรามีความเชื่อว่า “เรายิ่งให้ เราก็จะยิ่งได้’’ ดังนั้นเราจะแสวงหา รายละเอียด ความรู้ ข้อมูล ทั้งทางด้านทฤษฏี (Theory) และปฏิบัติ (Practical) พร้อมทั้งหาเหตุผลที่มาที่ไปมาบอกกล่าว เปิดเผยให้ท่านทราบแล้วนำไปพิจารณาได้ด้วยตนเองจนกระทั่งมั่นใจและสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีคุณค่า (Value) คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป หรือแม้แต่ว่าท่านอ่านแล้วยังมีความรู้สึกว่ายังไม่สะเด็ดน้ำพอ ยังไม่ใช่ ก็สามารถสอบถามวิศวกรของเราได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือ E-mail เรายินดีรับใช้เสมอ “รู้แค่ไหน บอกแค่นั้น บอกหมดเท่าที่เรารู้’’ ไม่มีอั้น ไม่มีกั๊ก ไม่มีเซ็นเซอร์

แน่นอน www.conveyorguide.co.th เป็นเพียงจุดเล็กๆที่เริ่มต้นเขย่าอานุภาคKnowledge ให้เคลื่อนไหวในภาคอุตสาหกรรมลำเลียงเท่านั้น สิ่งที่เรารู้เปรียบได้เพียงใบไม้เพียงใบเดียว สิ่งที่ยังไม่รู้คือใบไม้ที่เหลือทั้งป่า ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหายังคงมีอีกมาก ดังนั้นเรายังต้องการคำชี้แนะจากท่านผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายที่จะกรุณาให้ความเห็น ชี้แนะความบกพร่องต่างๆของเรา เรายินดีน้อมรับพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองด้วยความยินดียิ่ง

ณ.เวลานี้อยากจะบอกว่าเราเป็นเพียงหนอนตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้น แต่เราจะพยายาม Update เนื้อหา (Contents) ต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไป หวังว่าทุกท่านที่ได้มาเยือน www.conveyorguide.co.th จะได้ประโยชน์ตามสมควร

 

สุดท้ายด้วยแรงสนับสนุนจากท่านคงทำให้หนอนตัวเล็กๆอย่างเราแข็งแรงเติบโตเป็นผีเสื้อที่โบยบินได้สักวัน เราสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เปิดเผยอย่าง จริงใจ ตรงไป-ตรงมา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมหาก “ต่างจากนี้ไปไม่ใช่เรา ”

 

 

 

Company Profile: Conveyor Guide Co.,Ltd.

 

 

“Together We Share”

 

 

Conveyor Guide Co., Ltd. is a firm led by the engineers with material handling background. Our main business is supplying conveyor components and related parts for example: all kind of belting, pulley, lagging rubber, skirt rubber, backstop, automatic aligning system and bearing e.t.c including conveyor consulting service.

Our business philosophy is “Together We Share “.Since we believed that knowledge is a key of competitive advantage. Therefore, we have a strong intension to share products information as much as we can to our customer. We confident that after customer found how our product/service suit for their use, they will go together with us .By then, the product/service will sell it.

Currently, the knowledge about the conveyor system and its related components in Thai Language is very rare, not to mention knowledge disclose to public which almost none. Most of the websites in Thai Language 
made for commercial purpose. The information really required by the customer is ignored.

Our website www.conveyorguide.co.th is totally different. We established with the objective to make it as the place where “knowledge in conveyor system and related components in Thai Language be collected herein.” People who visit www.conveyorguide.co.th will get practical knowledge and insight that save time and money for decision making. If information in the website found is not sufficient visitor can make a phone call or e-mail info@conveyorguide.co.th we are more than happy to serve you.

At the moment www.conveyorguide.co.th is still young. The knowledge contents are available in limited amount but it will be added and updated more and more as time passed. Thanks to customer who support and everybody who visit this website. We will keep on going to make www.conveyorguide.co.th valued to all visitors. All knowledge presented herein is very little like a single sand grain in the desert. We remain need your comment/contribution for improvement of our website. Your value suggestion will be accepted and very much appreciated.

 

 

In year 2015 Thailand will become AEC (ASEAN Economic Community) following the pattern of the Economic Union (EU).You may look Thailand as an advantageous opportuninity to sell your product/service to people in the AEC. Moreover, consider to establish a company for regional production and distribution hub because of its competitiveness in term of geographical features, market size, cost, availability of resources and technology than in the neighboring CLMV countries (Cambodia, Lao, Myanmar and Vietnam).

Whenever you think of Thailand and find a number of gaps to fulfill your need. Or if you are finding someone to be your business partner. Please keep an eye on Conveyor Guide Co., Ltd., your experienced people in conveyor business and its related products and accessories. We prompt to be a gate way to distribute your product/service to the CLMV countries.

Conveyor Guide Co., Ltd. is a firm led by the engineer with material handling background. Our business philosophy is “Together We Share “.Since we discovered that the way to get the sale done is not only the competitive price but also sufficient information for customer’s decision making. Therefore, we have a strong intension to share information as much as we can to the customer. We confident that after customer found how our product/service suit for their use, they will go together with us .By then, the product/service will sell itself and the customer will be happy to repeat the order.

Everybody acknowledges that no one can walk alone in the modern business environment. Therefore, we welcome all suppliers, manufacture, or any firm that found good opportunity to create cooperation for both parties mutual benefit.

Please feel free to contact us.

 

Conveyor Guide Co., Ltd.