ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


8. Wing Conveyor Pulley

 

มู่เล่ปีก (Wing Pulley)

 

       การออกแบบ มู่เล่กรงกระรอก ,Wing Pulley,พูเลย์มะเฟือง หรือในบางครั้งเรียกว่ามู่เล่ ปีก นั้นวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของมู่เล่( Pulley ) ชนิดนี้เพื่อใช้งานกับระบบสายพานลำเลียง(Belt Conveyor) หรือกระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor) เพื่อไม่ให้วัสดุเกาะติด (Material Build Up) กับผิวของมู่เล่ ( Pulley )  ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายของสายพานในกรณีที่ก้อนวัสดุไปอัดอยู่ระหว่างสายพานและผิวของมู่เล่( Pulley )

 

      มู่เล่กรงกระรอก (Wing Pulley) นั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือแบบรูปข้างล่างนี้ครับ

 

 

      ตำแหน่งการติดตั้งมู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) ที่เหมาะสมนั้นจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีแรงดึง (Belt Tension) น้อยและมุมโอบ(Wrap Angle) ของสายพานต้องไม่น้อยจนเกินไป เช่นในระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) ตำแหน่งที่เหมาะสมก็คือ Tail Pulley (T) ในส่วนของ Take Up Pulley (TU) และ Bend Pulley (B)นั้นมักประสบปัญหาวัสดุไปติดค้างและไปทำความเสียหายให้กับตัวสายพานนั้น หากเราจะใช้ Wing Pulley เข้าไปติดตั้งเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก็สามารถทำได้ครับแต่ควรเป็นระบบสายพาน Light-Medium Duty มีแรงดึง (Belt Tension) น้อย เท่านั้นครับ หากใช้ในกรณีสายพานมีแรงดึงมาก(High Belt Tension)  ตัว ปีกมู่เล่ (Pulley ) เองจะไปทำความเสียหายให้กับโครงสร้างของผ้าใบ( Carcassของสายพาน เนื่องจากจุดสัมผัส(Contact Area)ระหว่างครีบ(Fin) มู่เล่กับสายพานจะมีน้อยมากทำให้โครงสร้างของผ้าใบ( Carcassของสายพานมีความเครียดสูง ( High Stress) สำหรับระบบกระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor) แล้วจะติดตั้งที่Tail Pulley หรือ Boot Pulley (Pulley ตัวล่าง) อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งในบ้านเราเองก็นิยมใช้กันอยู่โดยทั่วไป

 

 

       มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) แนะนำให้ใช้กับระบบลำเลียงที่มีความเร็วไม่เกิน 2.25 m/s ซึ่งระบบสายพานโดยส่วนมากก็จะมีความเร็วไม่เกินนี้อยู่แล้วแต่หากระบบสายพานมีความเร็วเกินกว่าค่าแนะนำก็จะทำให้เกิดเสียงดังและอาจมีผลกับอายุการใช้งานของสายพานในระยะยาว

 

 

      จากรูปด้านบนจะเห็นว่าวัสดุที่เป็นก้อนจะไม่ทำให้สายพานเกิดความเสียหายแต่จะเข้าไปในร่องของ Wing Pulley และจะถูกสลัดออกด้านข้างเมื่อมู่เล่หมุน

 

 

     จากรูปด้านบน Tail Pulley แบบธรรมดาวัสดุเกาะติดกับ ผิวมู่เล่(Pulley ) และสายพาน และจะสร้างความเสียให้ให้กับสายพานได้ง่าย

 

มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley) สำหรับ Bucket Conveyor เพื่อเตรียมส่งลูกค้า

 

      เพื่อไม่ให้ชั้นผ้าใบเกิดความเสียหายผู้ออกแบบสามารถเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley )ได้ตาม Table ด้านล่าง

 

     จำนวนของครีบ (Fin) ของ มู่เล่กรงกระรอก ( Wing Pulley ) นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง( Diameter ) ของ Pulley หากน้อยเกินไปก็จะทำให้ มู่เล่กรงกระรอก( Wing Pulley ) นั้นขาดความแข็งแรงและมีเสียงดังในขณะสายพานทำงาน หากใส่มากเกินไปก็จะทำให้การคายหรือการดีดวัสดุออกจากครีบ(Fin) นั้นมีประสิทธิภาพลดลง หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ มู่เล่กรงกระรอก(Wing Pulley ) เพื่อใช้ในระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor) หรือกระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor) สามารถติดต่อ Conveyor Guide ได้ตลอดเวลานะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทั้งในด้านการออกแบบและเลือกใช้ครับ Info@conveyorguide.co.th
Conveyor Pulley

1. Introduction to Pulley article
2. Pulley Type (ชนิดของ Pulley) article
3. Conveyor Guide กับ Pulley article
4. Conveyor Pulley Layout (Pulley ในตำแหน่งต่างๆในระบบสายพาน) article
5. การหุ้ม pulley article
6. การบำรุงรักษายางหุ้มมู่เล article
7. Pulley Design (การออกแบบพูเล่)
9. Pulley Conveyor Class
10. Pulley Lagging Specification
11. Pulley Shaft Diameter
การหุ้มพู่เล่ย์ด้วยแผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) คุณทำเองได้ หุ้มยางพู่เล่ แบบใหม่
12. Pulley Crown
13.Operation & Maintenance Conveyor Pulley