ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


11. Pulley Shaft Diameter

            บทความนี้  Conveyor Guide อยากทำอะไรที่ทำให้ท่านผู้อ่านที่ติดตามผลงานของเราได้ประโยชน์ มีความสะดวกในการทำงาน ประหยัดเวลา เราจึงเสาะแสวงหาสิ่งจะช่วยให้ชีวิตของผู้อ่านมีความสบายๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้องตามหลักวิชาการเช่นเดิม

            วันนี้จะเป็นเรื่องของการการออกแบบหาขนาดของเพลา (Shaft Diameter) สำหรับมู่เล่ย์ ( Pulley )แบบง่ายๆ ในระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor )หรือกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Conveyor ) โดยปกติแล้วการหาขนาดของเพลา (Shaft Diameter) ก็จะคำนวณจาก ความสามารถในการรับความเค้น(Stress) การแอ่นตัว(Deflection) และแรงบิด(Torque) ที่กระทำต่อวัสดุที่ใช้ทำเพลา วิศวกรหลายท่านก็คงจะใช้สูตรทฤษฎีต่างๆคำนวณกันจนชำนาญอยู่แล้ว ทำกันมากๆ ซ้ำๆจนในบางครั้งก็สามารถคาดเดาขนาดของเพลาได้เลยแต่ความยุ่งยากระหว่างการคำนวณก็คือ ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการคำนวณขนาดของเพลา (Shaft Diameter) ของPulleysแต่ละลูก เพราะในแต่ละสูตรที่มีการใช้ในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย Parameter หลายตัว (หากเป็น CEMA Standard แล้วละก็เรื่องยาวเลยครับ) ต้องกดเครื่องคิดเลขแบบมึนกันไปเลยทีเดียวกว่าจะได้ขนาดของเพลา (Shaft Diameter) ในแต่ละลูก

       Conveyor Guide เองแรกๆก็ประสบปัญหานี้ด้วยเช่นกันจึงได้พยายามหาตัวช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เมื่อเราหาได้แล้วก็ต้องเอามาบอกต่อให้คนในวงการเดียวกันได้รับประโยชน์ไปด้วย โดย Conveyor Guide ได้ทำตารางสำหรับเลือกขนาดของเพลา (Shaft Diameter) แบบดูง่ายๆเพื่อให้การออกแบบมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หรือในบางครั้งก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ(Recheck ) การคำนวน อีกครั้งเพื่อความมั่นใจก็ได้ โดย Conveyor Guideได้อิงจากมาตรฐาน SABS (South Africa Standard) เป็นหลัก จากประสบการณ์แล้วตารางนี้จะช่วยให้การออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงการประเมินราคารวดเร็วขึ้นมากครับ ผู้อ่านหรือผู้ออกแบบสามารถนำไปพิจารณาเลือกใช้ได้ตามสะดวกตามตารางด้านล่างนี้เลยครับ

   

BELT

PULLEY

HEAVY DUTY

MEDIUM DUTY

LIGHT DUTY

BELT TYPE

MAXIMUM
SHAFT LOAD

 

 

 

SHAFT

BEARING

SHAFT

BEARING

SHAFT

BEARING

PLY
CLASS

STEEL
CORE

 

WIDTH

DIA.D

DIA.d

DIA.d1

DIA.d

DIA.d1

DIA.d

DIA.d1

kN

 

450
 
 
 

300
400
500
630

90
100
125
140

75
75
100
110

75
75
100
110

50
50
75
90

-
-
75
90

-
-
50
75

200
250
630
800

 
 
 
 

18
22
56
72

 
 
 
 

600
 
 
 

400
500
630
710

110
125
140
160

90
100
110
125

90
100
110
125

75
75
90
100

75
90
100
110

50
75
90
90

250
630
800
1250

 
 
 
 

30
75
95
150

 
 
 
 

750
 
 
 
 

400
500
630
710
800

125
140
160
180
200

100
110
125
140
160

100
125
140
160
180

75
100
110
125
140

75
90
110
125
140

50
75
90
100
110

250
630
800
1250
1250

 
 
ST500
ST630
ST1250

35
95
120
190
280

 
 
 
 
 

900
 
 
 
 
 

400
500
630
710
800
1000

140
160
180
200
220
240

110
125
140
160
180
200

110
140
160
180
200
220

110
140
125
140
160
180

90
110
125
140
160
180

90
110
100
110
125
140

250
630
800
1250
1250
1600

 
 
ST500
ST630
ST1250
ST1600

45
110
145
225
340
430

 
 
 
 
 
 

 

BELT

PULLEY

HEAVY DUTY

MEDIUM DUTY

LIGHT DUTY

BELT TYPE

MAXIMUM

 

 
WIDTH

 
DIA. D

SHAFT
DIA. d

BEARING
DIA. d1

SHAFT
DIA. d

BEARING
DIA. d1

SHAFT
DIA. d

BEARING
DIA. d1

PLY
CLASS

STEEL
CORE

SHAFT LOAD
kN

 
 

1050
 
 
 
 
 

500
630
710
800
1000
1250

180
200
220
240
250
360

140
160
180
200
220
340

140
160
180
200
220
260

110
125
140
160
180
220

110
110
125
140
160
180

75
90
100
110
125
140

630
800
1250
1250
1600
2000

 
ST500
ST630
ST1250
ST1600
ST3150

130
170
260
395
505
985

 
 
 
 
 
 

1200
 
 
 
 
 

500
630
710
800
1000
1250

180
200
220
240
260
360

140
160
180
200
220
340

140
160
180
200
220
300

110
125
140
160
180
260

110
125
140
160
180
220

90
100
110
125
140
180

630
800
1250
1250
1600
2000

 
ST500
ST630
ST1250
ST1600
ST3150

150
190
300
450
575
1130

 
 
 
 
 
 

1350
 
 
 
 
 

500
630
710
800
1000
1250

200
220
240
280
300
360

160
180
200
240
260
320

180
200
220
240
260
300

140
160
180
200
220
260

140
160
180
200
220
240

110
125
140
160
180
200

630
800
1250
1250
1600
2000

 
ST500
ST630
ST1250
ST1600
ST3150

170
215
340
505
650
1270

 
 
 
 
 
 

1500
 
 
 
 
 

630
710
800
1000
1250
1400

240
280
300
320
360
400

200
240
260
280
320
380

200
220
240
260
280
320

160
180
200
220
240
280

140
160
180
200
220
240

110
125
140
160
180
200

800
1250
1250
1600
2000
2500

ST500
ST630
ST1250
ST1600
ST3150
ST4000

240
375
560
720
1400
1800

 
 
 
 
 
 

1800
 
 
 
 
 

710
800
1000
1250
1400
1500

300
320
340
380
410
430

260
280
300
340
380
400

260
280
300
320
340
360

220
240
260
280
300
320

180
200
240
260
380
300

160
180
260
220
240
260

1250
1250
1600
2000
2500
 

ST630
ST1250
ST1600
ST3150
ST4000
ST5000

450
670
865
1700
2100
2700

 
 
 
 
 
 

2100
 
 
 
 
 

710
800
1000
1250
1400
1500

300
320
340
380
410
430

260
280
300
340
380
400

260
280
300
320
340
380

220
240
260
280
300
340

180
200
240
260
280
300

160
180
200
220
240
280

1250
1250
1600
2000
2500
 

ST630
ST1250
ST1600
ST3150
ST4000
ST5000

525
790
1010
1900
2500
3100

 

          จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าขนาดของเพลา (Shaft Diameter) จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือในส่วนของขนาดเพลาโตสุด (Shaft DIA.d) และขนาดของ Shaft บริเวณที่ยึดกับ Bearing (Bearing DIA.d1, ตำแหน่ง E ตามรูปด่านล่าง) ซึ่งก็จะทำให้สามารถเลือกขนาดเพลา (เหล็กดิบ) และเลือกขนาดของ Bearing ได้ทันที คราวนี้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันสะดวกและรวดเร็วขนาดไหน

           การเลือกขนาดของเพลา (Shaft Diameter)นั้นจะขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพาน(Belt Width)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ย์ (Pulley Diameter ชนิดของสายพาน (Belt Type) และลักษณะการลำเลียง (งานหนักมาก/หนักปานกลาง/งานเบา) ซึ่งสามารถดูค่าต่างๆได้จากตารางด้านบน ท่านผู้อ่านหลายท่านอ่านแล้วก็คงมีคำถามว่า “แล้วจะรู้ไดอย่างไรว่าการลำเลียงนัันเป็นงานหนักมาก  หนักปานกลางหรืองานเบา” ก็สามารถดูได้จาก Maximum Shaft Loadsหรือแรงที่กระทำกับเพลาพูเลย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 งานหนักมาก (Heavy Duty)                         100% Maximum Shaft Load

 หนักปานกลาง (Medium Duty)                     60% Maximum Shaft Load

 งานเบา (Light Duty)                                    30% Maximum Shaft Load

 

ตัวอย่าง

             เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองดูตัวอย่างกันครับ สายพานหน้ากว้าง 1050 mm.Pulley Dia.630 mm.ลองคำนวณ Shaft Load แล้วได้ 105 KN.จากตารางด้านบน สำหรับสายพานหน้ากว้าง 1050 mm. Pulley Dia.630 mm. Maximum Shaft Load 170 KN.เอาค่าจากการคำนวณ Shaft Load ข้างต้นมาเปรียบเทียบกับ Maximum Shaft Load พบว่า 105 KN.คิดเป็น 61.77% ของ 170 KN.ดังนั้น จึงถือว่าเป็นงานหนักปานกลาง จากตารางแนะนำให้ใช้ Shaftขนาด 160 mm.และ Bearing Shaft 125 mm.เป็นยังไงบ้างครับ ง่ายและรวดเร็วจริงๆ เหลือเวลาอีกเยอะแยะไปทานข้าว ดื่มน้ำเย็นๆ ดูละคร   แล้วนอนหลับฝันดีนะครับ

             ยินดีแชร์กันทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การบำรุงรักษา การซ่อมแซม การต่อ การใช้งาน การ Modify  ปัญหาด้านเทคนิค Application การใช้งานที่ไม่ปรกติ อะไรที่แปลกๆ ถามที่เราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ “ บอกทุกสิ่งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้   

 

 

 

 
Conveyor Pulley

1. Introduction to Pulley article
2. Pulley Type (ชนิดของ Pulley) article
3. Conveyor Guide กับ Pulley article
4. Conveyor Pulley Layout (Pulley ในตำแหน่งต่างๆในระบบสายพาน) article
5. การหุ้ม pulley article
6. การบำรุงรักษายางหุ้มมู่เล article
7. Pulley Design (การออกแบบพูเล่)
8. Wing Conveyor Pulley
9. Pulley Conveyor Class
10. Pulley Lagging Specification
การหุ้มพู่เล่ย์ด้วยแผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) คุณทำเองได้ หุ้มยางพู่เล่ แบบใหม่
12. Pulley Crown
13.Operation & Maintenance Conveyor Pulley