ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


การหุ้มพู่เล่ย์ด้วยแผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) คุณทำเองได้ หุ้มยางพู่เล่ แบบใหม่

 การหุ้มพู่เล่ย์ด้วยแผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) คุณทำเองได้

 

1.เมื่ออ่านเรื่องนี้จบแล้วท่านจะได้อะไรบ้าง

     1.1. ท่านสามารถประเมินได้ว่าท่านสามารถทำการหุ้มพู่เลย์ได้ด้วยตัวได้หรือไม่

     1.2. ท่านสามารถประเมินได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการ Shut down นานแค่ไหน

     1.3.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าประหยัดเงินและประหยัดเวลาได้แค่ไหน

     1.4.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าท่านสามารถเพิ่มผลผลิตจากเวลาที่ประหยัดได้แค่ไหน

 

     1.5.ท่านสามารถประเมินได้ว่าการซ่อมบำรุงทำได้ง่ายกว่าเดิมหรือไม่

Lagging pad คือ อะไร

Lagging Pad คือ แผ่นยางสำเร็จรูปที่ติดแน่นบนแผ่นเหล็ก โดยวิธีการอบร้อนจากโรงงาน ใช้สำหรับหุ้มพู่เลย์โดยวิธีการเชื่อม

 

 

รูปแสดงขนาด Lagging pad และ Retainer

 

 

  

 

   

แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) ด้านที่ติดกับสายพานจะเป็นยางส่วนด้านที่ติดกับพูเล่จะเป็นเหล็ก

 

2 การหุ้มพู่เลย์ด้วย  แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad)

                     แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad)  ออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกในการนำไปหุ้มพู่เลย์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานมากนัก ดังนั้นจึงสามารถทำการหุ้มพู่เลย์ได้ที่หน้างานหรือจะทำการหุ้มที่โรงงานก็ได้แล้วแต่ความต้องการของท่าน การหุ้มพู่เลย์แบบใช้แผ่นยางสำเร็จรูปนั้นช่างทั่วไปก็สามารถทำได้ ไม่ต้องการทักษะพิเศษอะไร แค่คิดเลขได้ ตัด-เชื่อมได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับหุ้มพู่เลย์แบบนี้ ซึ่งจะแตกต่างกับการหุ้มพู่เลย์แบบร้อน ต้องใช้เครื่องจักร/เครื่องมือเศษเครื่องมือขนาดใหญ่และต้องการทักษะเฉพาะของช่างถึงจะทำได้ การที่จะนำเครื่องมือดังกล่าวมายังหน้างาน (Site) จึงเป็นไปไม่ได้

 

 

      การหุ้มร้อนจะต้องมีเครื่องผสมยางและเครื่องฉีดยางและเครื่องกลึง

 

     ส่วนการหุ้มแบบเย็นถึงแม้ว่าจะสามารถทำที่หน้างานได้ แต่ต้องการฝีมือช่างที่มีทักษะในการทำงานสูงและมีประสบการณ์อีกทั้งสภาวะสิ่งแวดล้อมที่หน้างานจะต้องเอื้ออำนวยให้เป็นอย่างดี เช่นฝนไม่ตกความชื้นไม่มาก อุณหภูมิไม่ลดต่ำมากจนเกิดฝ้าไอน้ำ พื้นที่ทำงานต้องสะอาด ฝุ่นไม่เลอะไม่ปลิวจับพื้นผิวของพู่เลย์ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ที่หน้างาน ทำให้ผลงานการหุ้มที่ออกมามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ง่าย

 

การหุ้มเย็นที่หน้างานลูกผู้เล่ย์จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น

 

การหุ้มปูเล่แบบเย็นที่หน้างานจะต้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้ดีตามข้อกำหนด

 

เมื่อเปรียบเทียบกับการหุ้มยางพู่เลย์แบบใช้แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad)  ที่ส่วนประกอบมีเพียง แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) และ เหล็กยึด (Retainer) เท่านั้น ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการหุ้มยางก็ใช้เพียงเครื่องมือทั่วไป ซึ่งปกติในโรงงานของท่านก็มีใช้งานกันอยู่แล้วคือ ตลับเมตร ค้อน เครื่องตัดเหล็ก และตู้เชื่อม เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถทำการหุ้มยางพู่เลย์ของท่านเองได้แล้ว เมื่อท่านอ่านมาถึงจุดนี้ท่านอาจเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะ? การหุ้มพู่เลย์แบบใช้ Lagging pad  มันง่ายขนาดนั้นเชียวหรอ? แล้ววิธีการหุ้มล่ะมันทำยังไง? เรายินดีบอกท่านหมดทุกขั้นตอน ดังสโลแกนของบริษัท “บอกทุกเรื่องที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้”

 

3.ขั้นตอน วิธีการหุ้มพู่เลย์แบบใช้ Lagging pad 

            วิธีการหุ้มพู่เลย์แบบใช้ Lagging pad  นั้นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากมาย  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.) เตรียมผิวพู่เลย์ให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน้ำมัน (ซึ่งจะเป็นตัวการทำให้ประสิทธิภาพของรอยเชื่อมลดลง) 

 

 

รูปแสดงการเตรียมผิวพู่เลย์ให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน้ำมัน

 

     2.) วัดขนาดหน้ากว้างของพู่เลย์ เพื่อใช้เป็นระยะในการตัด Lagging pad  และ Retainer ให้ได้ขนาดเท่ากับหน้ากว้างของพู่เลย์

 

   

รูปแสดงการวัดขนาดความกว้างของพู่เลย์

 

     3.) ตัด Lagging pad และ เหล็กยึด (Retainer) ให้ได้ขนาดเท่ากับความกว้างของพู่เลย์

   

รูปแสดงการตัด Lagging pad และ เหล็กยึด (Retainer)

 

     

รูปแสดง Lagging pad และ Retainer ที่มีขนาดเท่ากับหน้ากว้างของพู่เลย์

 

     4.) นำ Lagging pad แผ่นที่ 1 มาวางให้พอดีกับขอบของพู่เลย์ ทั้ง 2 ข้าง แล้วล็อค ที่ปลายทั้ง 2 ให้แน่น จากนั้นนำ Lagging pad แผ่นที่ 2 วางบนพู่เลย์ โดยเว้นให้มีระยะห่างจากแผ่นที่ 1 ประมาณ 1 นิ้ว (เท่ากับความกว้างของเหล็กยึด Retainer) แล้วล็อคปลายทั้ง 2 ข้างให้แน่น จากนั้นติดตั้งเหล็กยึด (Retainer) เพื่อยึด Lagging pad โดยให้ปีกทั้ง 2 ข้างอยู่ในตำแหน่งล็อคขอบของ Lagging pad พอดี จากนั้นล็อคปลายทั้งสองข้างให้แน่น

 

     

รูปแสดงการวาง Lagging pad และ Retainer ลงบนพู่เลย์

 

     5.) เชื่อมเหล็กยึด (Retainer) เข้ากับพู่เลย์ ที่บริเวณรูของ Retainer และเชื่อมบริเวณขอบของพู่เลย์กับขอบของ Lagging pad เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและกัน Lagging pad เลื่อนออก(Slide) -ขณะใช้งาน

 

   

รูปแสดงการเชื่อมยึด Lagging pad เข้ากับพู่เลย์

 

     6.) ทำซ้ำในรูปแบบเดิมจนครบวงรอบของพู่เลย์ก็ถือเป็นอันเสร็จ สามารถนำพู่เลย์ไปใช้งานได้

 

      

รูปแสดงพู่เลย์ที่หุ้มยางเสร็จเรียบร้อย

 

4.การซ่อมบำรุง

 

            ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายของแผ่นยางสำเร็จรูปนั้น ใช้เวลาในการซ่อมบำรุงน้อย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำการถอดพู่เลย์ออกจากระบบสายพานให้ยุ่งยาก เพียงแค่ปรับ Take Up ทำให้สายพานหย่อน ให้พู่เลย์สามารถหมุนตัวได้ จากนั้นทำการหมุนพู่เลย์ตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน Lagging pad ให้อยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ จากนั้นทำการถอด(Slide) Lagging pad ชิ้นเก่าที่ชำรุดออก นำ Lagging pad ชิ้นใหม่ใส่มาแทน และทำการเชื่อมยึดให้แน่นดังเดิม ก็สามารถใช้งานได้ทันที

 

 

การหุ้มพูเล่ย์ที่หน้างานจะต้องปลด take up แล้วถ่างสายพานออกให้ลูกพูเล่ย์หมุนได้

 

 

 

รูปแสดงการเปลี่ยน Lagging pad โดยการ slide แผ่นออก

 

            ซึ่งจะเห็นได้ว่าการหุ้มยางพู่เลย์แบบใช้แผ่นยางสำเร็จรูป (Lagging pad) สามารถเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่เสียหายได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยางหุ้มใหม่หมดทั้งลูกเหมือนการหุ้มแบบร้อนหรือแบบเย็น ทำให้สามารถลดเวลาและยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงได้อีกด้วย

 

5.ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณลักษณะการหุ้มยางพู่เลย์ด้วยวิธีการต่างๆ


รายละเอียด

การหุ้มแบบร้อน

การหุ้มแบบเย็น

การหุ้มแบบใช้แผ่นยางสำเร็จรูป

สถานที่ดำเนินการ

โรงงานเท่านั้น

หน้างาน/โรงงาน

หน้างาน/โรงงาน

ความชำนาญด้านเทคนิค

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

เครื่องจักร/เครื่องมือพิเศษ

จำเป็น

จำเป็น

ไม่จำเป็น

ระยะเวลาในการดำเนินการ

มาก

มาก

ไม่มาก

การเปลี่ยนยางหุ้มเมื่อชำรุด

เปลี่ยนทั้งลูก

เปลี่ยนทั้งลูก

เปลี่ยนเฉพาะชิ้นที่ชำรุด

ค่าใช้จ่าย

สูง

สูง

ไม่สูง

       ท้ายที่สุดนี้ บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะนำเสนอเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทำงานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบัติงานของตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างความเรียบง่ายบนความซับซ้อน อยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดมาทาง E-mail จะสะดวกมากครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด “ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย” เรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนา ให้หน่วยงานบำรุงรักษาในหน่วยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานลำเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้ อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การทำงานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กัน...แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลำเลียงมานำเสนออย่างสม่ำเสมอ “มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม” “ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

โทรศัพท์ : 02-992-1025, 090-9076077, 083-1318644 , โทรสาร : 02-992-1022
Email :
Info@conveyorguide.co.th

Website : www.conveyorguide.co.th
Line : @cg1356

 
Conveyor Pulley

1. Introduction to Pulley article
2. Pulley Type (ชนิดของ Pulley) article
3. Conveyor Guide กับ Pulley article
4. Conveyor Pulley Layout (Pulley ในตำแหน่งต่างๆในระบบสายพาน) article
5. การหุ้ม pulley article
6. การบำรุงรักษายางหุ้มมู่เล article
7. Pulley Design (การออกแบบพูเล่)
8. Wing Conveyor Pulley
9. Pulley Conveyor Class
10. Pulley Lagging Specification
11. Pulley Shaft Diameter
12. Pulley Crown
13.Operation & Maintenance Conveyor Pulley