ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


Spiral Conveyor ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล

 

Brochure_Modular Conveyor Spiral<< Download !!

 

 ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)

 1).ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)คืออะไร

          ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) คือระบบลำเลียงที่มีจุดประสงค์หลักในการลำเลียง Unit Load ในแนวดิ่งและสามารถทำงานร่วมกับระบบลำเลียงแบบอื่นๆเพื่อให้การลำเลียงลื่นไหลไม่ติดขัด ในกระบวนการการผลิต การบรรจุ การขนส่ง หรือ Transfer Line ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม(Food and beverage) การพิมพ์ (Newspaper and Printing) และการลำเลียงสินค้าอุปโภคและบริโภคและสินค้าที่บรรจุหีบห่อทั่วไป โครงสร้างของ ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีเสารับน้ำหนักเป็นแกนกลางคล้ายบันไดเวียน สายพานจะทำงานโดยหมุนขึ้น-ลงรอบๆเสาของโครงสร้างรูปทรงกระบอก (คล้ายคนเดิน ขึ้น-ลงบันไดเวียน) จึงขอเรียกว่าสายพานบันไดเวียน  หรือบางคนก็เรียกว่า สายพานเกลียวหมุน ทั้งนี้ยังไม่มีคำจำกัดความแบบเป็นทางการในภาษาไทยของสายพานชนิดนี้แต่อย่างใด ระบบนี้สามารถลำเลียงสินค้าในแนวดิ่งทั้ง 2 ทิศทางคือขึ้นและลง สินค้าที่ลำเลียงเป็นประเภท Unit Load  เช่นกล่องกระดาษ(Package Carton) ขวด(Bottle) กระป๋อง(Can) ลัง(Carton) ถาด(Tray) และสินค้าอื่นที่มีลักษณะเป็นบรรจุภัณฑ์ (Package Goods) ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานที่มีพื้นที่การใช้งานจำกัด และต้องการระบบลำเลียงที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาประหยัด

 

 รูป Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type)

2).ประเภทของระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)

          ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) แบ่งตามชนิดของตัวกลางที่นำมาใช้เป็นตัวรองรับ Unit Load ได้เป็น 3 ประเภทคือ

 

 

 

·              

        1). Spiral Conveyor ทำด้วย Top chain (สายพานมีให้เลือกหลาย Pattern )

·       2). Spiral Conveyor ทำด้วยสายพาน Modular (สายพานพลาสติกโมดูลาร์)

·       3). Spiral Conveyor ทำด้วย Roller (ลูกกลิ้งเหล็ก)

 

          แต่ในบทความนี้จะ Focus เรื่องระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)ประเภททำด้วยสายพาน Top Chain เป็นหลัก

 

 ตัวอย่าง Spiral Conveyor ทำด้วย Top Chain

 

 ตัวอย่าง Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Specification

 

   

 ตัวอย่าง Spiral Conveyor Modular Belt Type

 

 ตัวอย่าง โครงสร้างของ Spiral Conveyor Modular Belt Type

 

 ตัวอย่าง Specification Spiral Conveyor Modular Belt

Typeสามารถมีหน้ากว้าง ได้มากกว่าสายพาน Top Chain(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่บริษัท)

Spiral Conveyor Roller Type

 

3).ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) ประเภท Top Chain

 

       Top Chain Spiral Conveyor Structure (โครงสร้าง)สายพานบันไดเวียน 

   

 โครงสร้างของ ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)

Ø เสา(Column)และฐาน (Base) รองรับน้ำหนักของระบบทั้งหมด

Ø Belt Supporting Structure คือส่วนโครงสร้างที่เชื่อมออกมาจากเสาเพื่อใช้เป็นตัวรองรับน้ำหนักบรรทุก(Live Load) และน้ำหนักสานพาน(Belt weight)

 

Single lane Conveyor (สายพานบันไดเวียนแบบแถวเดียว)

 

 Single Lane Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type)

 (สายพานบันไดเวียนแบบแถวเดียว)

          คือระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) สายพานบันไดเวียนที่มีสายพานแถวเดียว(Single Lane) ในโครงสร้าง 1 เสา เป็นระบบคอนเวเยอร์ที่สร้างใช้กันมานานและผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้ดีจริง ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) แถวเดียว สามารถวิ่งในแนวดิ่งได้สองทิศทางอย่างต่อเนื่องทั้งขาขึ้นและขาลง โดยใช้ความเร็วประมาณ 60 เมตรต่อนาที สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อความยาว 1 เมตรของสายพาน ส่วนความสูงและจำนวนวงรอบของสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง(Tensile Strength) ของโซ่ ที่ใช้เป็นตัวกลางในการลากน้ำหนักบรรทุก(Live Load) และน้ำหนักสายพาน (Belt Load)  สำหรับโซ่เหล็ก(Carbon Steel Chain) สามารถรับแรงได้ถึง 3,500 กิโลกรัม สำหรับโซ่สแตนเลส(Stainless Chain)   จะได้รับแรงได้2,800 กิโลกรัม ดังนั้นต้องคำนึงถึงแรงดึงของโซ่ด้วยในการออกแบบ

        Dual lanes Conveyor   (สายพานบันไดเวียนแบบแถวคู่)

           เนื่องจากTop Chain มีหน้ากว้างที่จำกัด ไม่สามารถที่จะต่อหน้ากว้างของสายพานให้กว้างมากได้เช่นเดียวกับสายพาน Modular ดังนั้นในกรณีที่ต้องการใช้พื้นที่อย่างประหยัดมาก และต้องการได้ปริมาณการลำเลียง ( Capacity ) ที่สูงมาก ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) สามารถออกแบบให้มีราง(แถว)วิ่ง 2 ราง (Dual Tracks)  ได้โดยใช้โครงสร้างเสาต้นเดียวกันแต่มีมีระบบขับแยกกันเป็นอิสระต่อกันได้

 Spiral Conveyor Top Chain Dual Tracks type

ใช้สายพาน Top Chain 2 แถวติดตั้งบนโครงสร้างเสาต้นเดียวกัน

 

   Belt Operation (การทำงานของสายพาน)

 

การวางอุปกรณ์ของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type)

การทำงานของสายพาน

Ø ปีกด้านล่างของสายพานจะวางอยู่บน Wear Strip และมีลูกกลิ้งติดอยู่ที่โค้งด้านในเพื่อลดแรงเสียดทานขณะที่สายพานทำงาน

Ø Tap ด้านล่างของสายพานจะเกาะกับโครงสร้างทั้ง 2 ปลายเพื่อให้สายพานไม่หลุดโค้งขณะที่สายพานทำงาน

Ø แผ่นสายพาน(Slat) ติดตั้งอยู่บนโซ่ขับโดยใช้มอเตอร์ผ่านเฟือง(Sprocket) และมีลูกกลิ้งติดอยู่ที่ล่างของสายพานเพื่อลดแรงเสียดทาน ทำให้ประหยัดพลังงาน จึงสามารถใช้มอเตอร์เพียงตัวเดียวในการขับเคลื่อนระบบ นอกจากนี้ปีกด้านล่างของสายพานวางบน Wear Strip เพื่อให้ช่วงห่างของปีกสายพานไม่มากเกินไป ปีกจะได้ไม่แอ่นตัวมาก สามารถรับน้ำหนักได้สูง ขณะที่ Wear strip ซึ่งไม่ต้องการการหล่อลื่นทำให้สิ่งแวดล้อมการขนถ่ายสะอาดและง่ายต่อการบำรุงรักษา

·       โครงสร้างและการวาง Layout ของระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor)

 

 ตัวอย่างรูปแบบ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Layout

 

 Sample Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type) Dimensions

ตัวอย่างรูปแบบระยะของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type)

·      

Top Chain Specification

          การเลือกขนาดความกว้างของสายพาน Top Chain จะแปรตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่จะลำเลียง มีความกว้างของสายพาน 12 นิ้ว 14 นิ้วและ 24 นิ้ว

 

ตัวอย่าง Specification ของ Spiral Conveyor Top Chain (Slat Type)

 

       Top Chain Material (วัสดุที่ใช้ทำ Top Chain)

          วัสดุที่ใช้ทำ Top Chain มีหลายชนิด เช่น PP PE และ POM ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ POM (Acetal) เนื่องจาก POM  มีความแข็งแรง (Tensile strength) สูง แต่ก็มีจุดอ่อนคือแข็งแต่เปราะ(Brittle) เมื่อใช้งานมาได้ระยะหนึ่งสายพานก็จะเกิดแตกหัก (หากทำ Support ห่างเกินไปก็จะทำให้สายพานโก่งและเสียหายได้เร็ว)  ดังนั้นผู้ผลิตบางแห่งจึงได้พัฒนาวัสดุ (material) แบบใหม่ที่เป็นส่วนผสมของ ABS และโพลีคาร์บอเนต (Poly Carbonate) มาทดแทนเพื่อจะให้เกิดความสมดุลได้ทั้งความแข็งและความเหนียว 

Ø เอบีเอส (ABS) ย่อมาจาก อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (acrylonitrile-butadiene-styrene) เป็นพลาสติกที่มีความสมดุลทั้งในเรื่องความแข็งและความเหนียว สามารถคงสภาพรูปร่างได้ดี ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี และยังทนต่อแรงเสียดสี ความร้อนและ สารเคมีได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ เห็นกันชัดๆก็คือใช้เป็นกันชนรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งชนแล้วแค่บุบ ไม่แตกง่ายหากชนไม่แรงมากจะเด้งออกมาเองได้ ซึ่งพลาสติก ABS มีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาพดังกล่าวได้ดีจึงเหมาะกับการใช้เป็นชิ้นส่วนในรถยนต์แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม อื่นๆอย่างแพร่หลายรวมทั้งอุตสาหกรรมการลำเลียงวัสดุด้วย

Ø โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพสูง โปร่งใส จึงเป็นที่นิยมในการใช้ทำผลิตภัณฑ์แทนแก้วหรือกระจกเพื่อให้แสงผ่านได้ง่าย (เราเอามาใช้ทำหลังคาโปร่งแสงกันในบ้านไงล่ะ)  นอกจากนี้ ยังมีความเหนียว แข็ง ยึดเกาะตัวได้ดี คงรูปได้ง่าย และยังมีน้ำหนักที่เบาอีกด้วย โพลีคาร์บอเนต ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ เช่น แว่นตา  เนื่องจากมีความโปร่งแสง และทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดี หรือใช้เป็นชนของรถยนต์เป็นต้น

ABS +Polycarbonate) ใช้ทำปีก (Slat) ของสายพาน Top Chain แข็งแรง เหนียว ไม่เปราะง่าย แนะนำให้ใช้เลยครับ

 

4). Spiral Conveyor applications

ระบบสายพานลำเลียงสไปรัล (Spiral Conveyor) แบบบันไดเวียนสามารถทำงานร่วมกับ ไลน์การผลิต(production Line) Transfer line ใน Process ต่างๆได้ดีเช่น

 

Ø Cooling Process(ทำให้ Product เย็นลงก่อนเข้าระบบอื่นต่อไป)

Ø Accumulation Process(ใช้เป็นพื้นที่เก็บสำรอง Product ก่อนทยอยลำเลียงไป Process อื่น)

Ø Proofing Process

Ø Freezer spirals Process

Ø Elevating / De-elevating cases from one level to another Process

 

5).ข้อดีของSpiral Conveyor

 

Ø  cost effective (ราคาถูก)

Ø Small footprint (ใช้พื้นที่น้อย)

Ø Streamline production(ทำให้การไหลของ product ไม่ติดขัด)

Ø Continuous product flow (ลำเลียงได้อย่างต่อเนื่อง)

Ø Low maintenance(การบำรุงรักษาต่ำ)

Ø Low noise Level (ทำงานเงียบ)

 

 

 การทดสอบการทำงานของ Spiral Conveyor

ก่อนส่งมอบสามารถทำในแนวนอนได้ทั้ง 24 ชั่วโมง

 

 

                  การยก Spiral Conveyor เพื่อติดตั้งก็ทำได้ง่าย

 

4).ไม่รู้จัก ในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย

  

   ทีมงานพร้อมให้บริการด้วยหัวใจ

          สุดท้าย บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้กำลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะนำเสนอเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทำงานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบัติงานตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนาให้หน่วยงานบำรุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานลำเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การทำงานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กัน...แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลำเลียงมานำเสนออย่างสม่ำเสมอ มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

Website

www.conveyorguide.co.th

Email

Info@conveyorguide.co.th

Tel. 

: 02-992-1025, 090-9076077, 083-1318644

Fax.

: 02-992-1022

 

 

 
Application Modular Belt

app-straight
app- Modular Curve Conveyor Belt สายพานพลาสติกโค้งได้ในเส้นเดียว
app-Modular Incline conveyor belt สายพานเอียง ขึ้นและลง มีcleat และ side wall