dot
Line ID
dot


การคำนวณหา Torque เพื่อเลือก Series ของ Back Stop article

การคำนวณ หา Torque เพื่อเลือกขนาดของ Back Stop ในระบบลำเลียงสามารถ ได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 .จากแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นจริงในระบบสายพานลำเลียง
วิธีที่ 2 .จากแรงบิดสูงสุดที่ทำให้มอเตอร์หรือต้นกำลังหยุด (Break Down)

การคำนวณและเลือก Back Stop จากวิธีแรกนั้นเป็นการคำนวณหาแรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) ที่เกิดขึ้นจริงจากความสามารถในการลำเลียงวัสดุของระบบลำเลียงนั้นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติที่หน้างานจริงจะมีข้อจำกัดบางประการทำให้วิธีนี้ไม่เหมาะสมนัก บริษัท Conveyor Guide จำกัดใคร่ขอแนะนะการคำนวณ ในวิธีที่ 2 ด้วยเหตุผล 3 ประการดังนี้

1.ในหลายกรณีจะพบว่าผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตระบบลำเลียงส่วนมากมักจะเลือกต้นกำลังขับ ที่ใช้กำลังงานมากเกินกว่าความต้องการของระบบจริงๆ เหตุผลก็เพื่อการรับประกันว่าจะได้อัตราการขนถ่ายตามต้องการโดยไม่มีปัญหาด้านกำลังขับ อธิบายให้ข้าใจลึกเข้าไปอีกก็คือ ในการคำนวณกำลังขับของระบบลำเลียงนั้นผู้ออกแบบสามารถกำหนดเงื่อนไข การใช้ค่าแรงเสียดทาน (Friction) คำนวณกำลังขับในระบบต่างๆกันไป เช่น หากผู้ออกแบบเลือกค่า Friction ในการคำนวณน้อย  เลือก Motor และ Bearing อย่างดีกำลังขับของระบบที่คำนวณได้ก็จะน้อย ในการใช้งานจริงในช่วงแรกอาจจะไม่เกิดปัญหาแต่เมื่อ การใช้งานจริงไปซักระยะหนึ่งแล้วจะพบว่า Factor ต่างๆนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เช่น สิ่งสกปรกพอกตามจุดหมุนต่างๆ  อัตราการขนถ่ายมากขึ้น อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆชำรุดไม่ได้ซ่อมแซม รวมถึงการติดอุปกรณ์บางตัวเข้าไปในระบบ พูดง่ายๆก็คือระบบลำเลียงขาดการดูแลปัญหาที่ตามมาก็คือค่า  Friction จะเพิ่มขึ้นมากกว่าการคำนวณในตอนต้นมาก มอเตอร์หรือต้นกำลัง Trip หรือบางกรณีก็ไม่หมุนเลย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่เลือกขนาดมอเตอร์มากกว่าที่ระบบ

2.ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกมอเตอร์โดยอ้างอิงจากแรงบิดที่เกิดขึ้นจริงในระบบแล้ว (วิธีที่ 1) ก็ตามหากมีการลำเลียงวัสดุที่มากจนเกินไป (Over Load) จากค่าที่ออกแบบไว้ มอเตอร์ก็ยังสามารถสร้างแรงบิด (Stall Torque) เพื่อให้สามารถลำเลียงวัสดุต่อไปได้โดยที่ motorไม่ Trip ค่า Percent Stall Torque ของ Motor ขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของมอเตอร์นั้นๆจะเห็นว่าหากคำนวณเลือก Back Stop ในวิธีแรกก็ยังมีโอกาสที่ Back Stop จะเสียหายเนื่องจากการขนถ่ายวัสดุ Over Load จากค่าที่ออกแบบไว้

3.การคำนวณและเลือกใช้ Back Stop โดยวิธีแรงบิดสูงสุดที่ทำให้มอเตอร์ (วิธีที่ 2) หรือต้นกำลังหยุด (Break Down) นั้น มีขั้นตอน สูตร และตัวแปรต่างๆที่คงที่ การคำนวณที่ไม่ซับซ้อน จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป

หากท่านผู้อ่านท่านใดต้องการทราบขั้นตอนกาคำนวณหาแรงบิดของระบบลำเลียง ในแบบที่หนึ่งก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาที่ Banyad@conveyorguide.co.th ได้นะครับ

 

Maximum Breakdown or Stalled Torque

 
% of Normal Motor Rating

 

Service Factor (SF)

175%

1.00

200%

1.15

225%

1.30

250%

1.50

สูตรและตัวอย่างการคำนวณ

Stall Torque Rating Method Calculation

Torque of Back Stop (N.m.) Motor Name Plate (Kw.) x 9550 x SF /Shaft Rotation (RPM.)

►METRIC MODE

Torque of Back Stop (N.m.) Motor Name Plate (Hp.) x 7118 x SF /Shaft Rotation (RPM.)

►ENGLISH MODE

Example METRIC MODE

ระบบโซ่ลำเลียงลำเลียง Wood Ship ขึ้นในแนว 25 องศาโดยใช้ Motor ขนาด 30 Kw Normal Motor Rating 200 % และเพลาขับซึ่งใช้สวมกับ Back Stop หมุนด้วยความเร็ว 47 รอบ/นาที

Torque = 30 x 9550 x 1.15 /70
            = 4706 N.m
Back Stop Selection CG 60 Series (Torque 6000 N.M.)

Example ENGLISH MODE

ระบบสายพานลำเลียงเศษพลาสติกใช้มอเตอร์ขนาด 10 HP เป็นต้นกำลังขับและเพลาหมุนด้วยความเร็ว 59 รอบ/นาที Normal Motor Rating 225 %

Torque = 30 x 5250 x 1.30 /59
            = 1157 lb.ft or 1568 N.m
Back Stop Selection CG 15 Series (Torque 1500 N.M.)

*สามารถเลือก Back Stop ได้ที่ Menu Download > Back Stop Series & Dimensions
Back Stop

Back Stop article
อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของระบบลำเลียง article
Back Stop มีกี่ประเภท article
Back Stop คุณภาพคับแก้ว ราคายุติธรรม article
Back Stop Arrangment (รูปแบบการจัดวาง Back Stop) article
BackStop article
วิธีเลือกขนาดเพลา article
ทำไมขนาดเพลาต้อง ISO Standard article
ตัวแปรที่มีผลต่อการเลือก Back Stop article