ReadyPlanet.com
dot
Line ID
dot


Back Stop

 

 

Brochure Back Stop 2019


 Back Stop   หรือเรียกอีกอย่างว่า“Hold Back” เป็นอุปกรณ์  ควบคุมความปลอดภัย (Safety Equipment)ป้องกันสายพานไหล  กลับ เมื่อมอเตอร์หยุดกระทันหัน ใช้ในระบบสายพานลำเลียง(Belt Conveyor) โซ่ลำเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพ้อ  ลำเลียง(Bucket Conveyor) ที่มีทิศทางในการลำเลียงขึ้น (Incline)

 

 

“Back Stop” มาตรฐาน ISO ของบริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จำกัดขจัดปัญหาการไหลย้อนกลับของวัสดุ มากองอยู่ด้านท้าย(Tail Pulley)ของระบบสายพานลำเลียง(Conveyor Belt) โซ่ลำเลียง(Chain Conveyor) หรือกระพ้อลำเลียง(Bucket Conveyor)ให้หมดไป

 

 

 

 

 

 Back Stoparticle

ในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันผู้ผลิตในทุกๆภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างประดิษฐ์ สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอย่าง สะดวก รวดเร็ว

อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของระบบลำเลียงลำเลียงอุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของระบบลำเลียงarticle

ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถเกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับ ของวัสดุลำเลียงได้เมื่อมอเตอร์ต้นกำลังขับชำรุดหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการส่งกำลังเกิด

ประเภทของ Back Stop Back Stop มีกี่ประเภทarticle

Back Stop ชนิดความเร็วสูงนั้นมักจะติดตั้งที่ตำแหน่งเพลาภายในของ Gear Boxหรือเพลาของ Gear Reducer Driving Back Stop ชนิดนี้สามารถรับแรงบิดได้น้อยกว่าชนิดความเร็วต่ำ (แรงบิดภายในGear Box/Gear Reducer จะน้อยกว่าที่เพลาของ Pulley หรือ Sprocket)

เสนอ Back Stop คุณภาพคับแก้ว ราคายุติธรรมBack Stop คุณภาพคับแก้ว ราคายุติธรรมarticle

หลายท่านที่ได้ติดตามอ่านบทความจาก G team ก่อนหน้านี้ คงทราบหน้าที่การทำงาน และชนิดของ Back Stop กันไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้ G Team จะขอแนะนำ Back Stop ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและราคายุติธรรมมาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้กันนะครับ

Back Stop Arrangment (รูปแบบการจัดวาง Back Stop)Back Stop Arrangment (รูปแบบการจัดวาง Back Stop)article

โดยทั่วไปแล้ว Low Speed Back Stop Type จะติดตั้งที่แกนเพลาซึ่งต่อขยายมาจาก Shaft ของ Drive Pulley ด้านตรงข้ามกับDrive Unit ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนการติดตั้ง Back Stop BackStoparticle

ขั้นตอนการติดตั้ง Back Stop เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนการผลิต เพราะการติดตั้งนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ Back Stop การติดตั้ง Back Stop ในทางปฏิบัตินั้น

วิธีเลือกขนาดเพลาวิธีเลือกขนาดเพลาarticle

หลายท่านที่ได้ดูหรืออ่าน Catalog Back Stop ของ Conveyor Guide กันไปแล้วก็คงจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เห็นมี Detail ขนาดของลิ่มเลยแล้วจะออกแบบ ขนาดของร่องลิ่ม (Key Way) ที่เพลาของ Pulley กันได้อย่างไร

เลือกขนาดเพลาตาม ISO STANDARDทำไมขนาดเพลาต้อง ISO Standardarticle

ขนาดเพลาที่เลือกหรือคำนวณได้นั้นเราควรจะต้องนำมาพิจารณาเลือกขนาด ตาม ISO Standard มีเหตุผลดังนี้ครับ

การคำนวณหา Torque เพื่อเลือก Series ของ Back Stoparticle

วิธีที่ 1 .จากแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นจริงในระบบสายพานลำเลียง
วิธีที่ 2 .จากแรงบิดสูงสุดที่ทำให้มอเตอร์หรือต้นกำลังหยุด (Break Down)

ตัวแปรที่มีผลต่อการเลือก Back Stoparticle

การเลือกขนาด(รุ่น)ของ Back Stop นั้นจะพิจารณาเลือกจากแรงบิด (Torque) เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบในการพิจารณาคำนวณ และเลือกใช้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้

1
[Go to top]